Programmer for foreningerne

Nyttige programmer for foreninger og skytter:Foreningsportalen (link: http://foreningsportalen.dgi.dk )


Programmet for formanden, hvor man kan oprette skyttenumre og lave ændringer på foreningens skytter, og tildele klasser på discipliner.
Skydetilmelding (links: http://skydetilmelding.dgi.dk )


Her er det muligt at se dem der er oprettet og tilmelde sig dem.

Man skal være oprettet med som bruger og med et passeWord.Stævneprogrammet  (link: http://skydestaevne.dgi.dk )


Programmet som du bruger ifm. afvikling af stævner – husk det kræver, at du er online

hele tiden.Foreningsservice (link: http://foreningsservice.dgi.dk )


Programmet for bestyrelsen, hvor oplysninger om foreningen opdateres, herunder hvem der er i bestyrelsen, hvem der er træner/instruktør, ligesom man kan se, hvis der er nogen i foreningen, der har deltaget i noget hos DGI og dermed udskrive dokumentation til brug for ansøgning om refusion hos kommunen.Mit DGI (link: https//mit.dgi.dk)


Her kan du se, hvilke oplysninger DGI har om dig, ligesom du selv kan ændre, hvis der skulle ske ændringer i dine kontaktoplysninger.

HUSK kun at bruge "Glemt brugeroplysninger?"


Har i problemer så kontakt DGI Skydning København,

eller C Jappe på mail csjappe@post.tele.dk